Jedná se v prvé řadě o rekonstrukci společných částí domu, tedy veškerých rozvodů energií, jako je elektřina, voda, topení, kanalizace a plyn. Tyto rozvody se uvažují od vstupu do domu, tedy od místa, kde se o tyto rozvody již nestarají správci sítí, až do míst, kde se tyto rozvody stávají součástí jednotlivých bytů a soukromých prostor.

Většinou tedy za samostatnými měřidly, jako je plynoměr, elektroměr či vodoměr. Dále se potom jedná o plášť domu, který je také společný, i když by se mohlo zdát, že tomu tak není (okna, balkony). A v neposlední řadě jde rekonstrujeme společné části bytového domu, jako jsou chodby, schodiště, pavlače, sklepy atd.

Fotogalerie - Rekonstrukce bytových domů